Chọn tỉnh thành,
quận huyện
Giỏ hàng Giỏ hàng 0
Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng  Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Agrimarket đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Quy định bảo mật

 1. Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm  bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:
 • Thông tin tài chính của Người mua sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch  bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). 
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp. 
 • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài  khoản được xác thực. 
 • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit. 
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 1. Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Agrimarket áp dụng với Người mua:
 • Agrimarket cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán cung cấp cho Agrimarket. Agrimarket không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách  hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Người mua được thực hiện bởi Đối Tác  Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
 • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Thành viên mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Agrimarket. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
 • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Agrimarket chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và  tên ngân hàng.
 • Agrimarket cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket.
 •  
 • Đảm bảo an toàn giao dịch

Nhà sản xuất phải cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế/mã số doanh  nghiệp, số điện thoại, email khi đăng ký bán sản phẩm trên Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho Agrimarket. Agrimarket dựa vào thông tin Nhà sản xuất cung cấp để thẩm định năng lực Nhà sản xuất. 

Nhà sản xuất phải đảm bảo tất cả các sản phẩm cung cấp trên Agrimarket là sản phẩm chính mình sản xuất phù hợp với quy định pháp luật, mới 100%, còn nguyên bao bì, chưa qua sử dụng, sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng mô tả trên Agrimarket và chịu trách nhiệm.

Thành viên không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, agrimarket không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc Thành viên trao đổi, cung cấp thông tin thanh toán như vậy. 

Thành viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình  thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan nhà  nước có thẩm quyền yêu cầu.

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

 1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền đã được nêu. 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền  quản lý thông tin cá nhân của bạn.

 1. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; 
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng  tôi, bao gồm cả các chương trình Thành viên thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn; 
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Người mua: bao  gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn; 
 • Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các  khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân  hóa trải nghiệm của bạn trên Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket  (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh phù hợp với  các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh  phù hợp với sự quan tâm của bạn. 
 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài  khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.;
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng  thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực  hiện chủ yếu trên Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket (bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ), thông tin  đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản (ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh);
 • Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập  một số thông tin khi bạn tương tác trên Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket;
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp  khác.
 1. Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi Thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc Thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy  bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được  bảo mật trên máy chủ của Agrimarket.

 1. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Thành viên

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên  thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: 

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến  thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần  thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật  các thông tin cá nhân;
 • Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Chợ giao dịch sản phẩm nông nghiệp Agrimarket và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các  yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân; 
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân  nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý;
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua  sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì  trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 1. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Thành viên, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân Thành viên trong môi trường vận hành an toàn  và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Thành viên; 
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, chúng tôi sẽ có  trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều  tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết; 
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
 1. Quyền Của  Người mua Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào. 

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá  nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

 1. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui  lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách: 

Gọi điện thoại đến hotline: 09 819 67 918 

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: nhansamvietnam@vinginseng.vn

Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin

Công ty Cổ phần Nhân Sâm Việt Nam

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  số: 1801687403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp,  đăng ký lần đầu ngày 11/11/2020 

Trụ sở chính: 216c/6 đường Nguyễn Văn Trường, KV8, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 Trung tâm Vì sự phát triển Phụ Nữ ĐBSCL, số 9 đường A6, KDC Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày ký.